Polityka Bezpieczeństwa Sklepu Internetowego INTUITI.BIZ

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa określa zasady ochrony danych osobowych i transakcji przeprowadzanych w ramach Sklepu Internetowego INTUITI.BIZ prowadzonego przez Intuiti sp. z o.o.

§2 Administrator Danych

1. Administratorem danych osobowych jest Intuiti sp. z o.o., który zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników.

§3 Zabezpieczenie Danych Osobowych

1. Wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami bezpieczeństwa.

2. Sklep stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu danych osobowych.

§4 Przechowywanie Danych

1. Dane osobowe są przechowywane na serwerach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.

2. Sklep stosuje szyfrowanie danych przesyłanych drogą elektroniczną.

§5 Ochrona Transakcji

1. Wszystkie transakcje dokonywane za pośrednictwem sklepu INTUITI.BIZ są chronione za pomocą zaawansowanych protokołów szyfrowania.

2. Sklep nie przechowuje danych kart płatniczych. Wszelkie transakcje kartą kredytową/debetową są przetwarzane przez zewnętrzne, certyfikowane systemy płatnicze.

§6 Dostęp do Danych

1. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i udzielany wyłącznie upoważnionym pracownikom Intuiti sp. z o.o.

2. Pracownicy mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówień.

§7 Monitorowanie i Aktualizacje

1. Sklep regularnie monitoruje i aktualizuje swoje systemy bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę przed nowymi zagrożeniami.

2. Wszelkie zmiany w polityce bezpieczeństwa będą komunikowane użytkownikom.

 §8 Kontakt

1. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, użytkownicy mogą kontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem adresu e-mail.