Regulamin Sklepu Internetowego INTUITI.BIZ

§1 Postanowienia Ogólne

1. Sklep internetowy INTUITI.BIZ, dostępny pod adresem internetowym www.intuiti.biz, jest prowadzony przez Intuiti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul Heleny Szafran 1, NIP 7811882150.

2. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego INTUITI.BIZ.

§2 Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

3. Sprzedawca - Intuiti sp. z o.o.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja.

2. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.

3. Warunkiem rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz podanie prawdziwych danych osobowych.

§4 Realizacja zamówienia

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potwierdzania zamówienia.

§5 Warunki płatności

1. Ceny towarów są podane w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym VAT.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności: przelew bankowy, płatność kartą, płatność za pobraniem.

§6 Warunki dostawy

1. Sprzedawca realizuje dostawę na terenie Polski.

2. Koszty dostawy są każdorazowo podawane przy składaniu zamówienia.

§7 Sprzedaż Oprogramowania i Produktów Cyfrowych

1. Sklep INTUITI.BIZ specjalizuje się w sprzedaży oprogramowania oraz produktów cyfrowych przeznaczonych dla firm.

2. Produkty cyfrowe są dostarczane w formie elektronicznej, bez użycia nośnika materialnego.

§8 Forma Dostawy Produktów Cyfrowych

1. Dostawa produktów cyfrowych odbywa się poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta linku do pobrania produktu lub przez udostępnienie produktu w dedykowanym panelu użytkownika na stronie Sklepu.

2. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do pobrania produktu.

§9 Licencje i Prawa do Użytkowania Oprogramowania

1. Wszystkie produkty cyfrowe, w tym oprogramowanie, są objęte licencją udzieloną przez Sprzedawcę lub bezpośredniego dostawcę produktu.

2. Klient nabywa prawo do korzystania z oprogramowania zgodnie z warunkami licencji.

§10 Warunki Użytkowania Produktów Cyfrowych

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z produktów cyfrowych zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami określonymi w licencji.

2. Zakazane jest kopiowanie, dystrybuowanie oraz modyfikowanie produktów cyfrowych poza ramami dozwolonego użytku.

§11 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

2. W przypadku produktów cyfrowych, prawo do odstąpienia od umowy może być ograniczone, jeśli realizacja dostawy rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§12 Reklamacje i Zwroty

1. Reklamacje dotyczące produktów oraz realizacji umów sprzedaży należy składać na adres e-mail sklepu.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni.

§13 Dane Osobowe i Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia i zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności.

§14 Postanowienia Końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.