Polityka Prywatności Sklepu Internetowego INTUITI.BIZ

§1 Postanowienia Ogólne

1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego INTUITI.BIZ.

§2 Administrator Danych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Intuiti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, 60-694 Poznań, ul. Heleny Szafran 1, NIP; 7811882150

§3 Rodzaj i Zakres Danych Osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego.

§4 Cel i Podstawa Przetwarzania Danych

1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży, prowadzenia konta użytkownika oraz celów marketingowych, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia.

§5 Prawa Osób, Których Dane Dotyczą

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

2. Każdy ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

§6 Zabezpieczenie Danych

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

§7 Udostępnianie Danych

1. Dane są udostępniane zewnętrznym usługodawcom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy sprzedaży.

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane organom publicznym wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez prawo.

§8 Zmiany w Polityce Prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki Prywatności.

§9 Kontakt

1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności można kierować na adres e-mail Sklepu Internetowego.