Regulamin Dostawy Produktów Cyfrowych i Usług Sklepu INTUITI.BIZ

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dostawy produktów cyfrowych oraz wykonania usług oferowanych przez sklep internetowy INTUITI.BIZ.

§2 Warunki Płatności

1. Klient nie płaci od razu za zamówienie. Faktura zostanie wystawiona z 14-dniowym terminem płatności.

2. Płatność za produkty cyfrowe następuje na podstawie otrzymanej faktury.

3. W przypadku zamówienia usług, płatność następuje dopiero po ich wykonaniu.

§3 Dostawa Produktów Cyfrowych

1. Dostawa produktów cyfrowych odbywa się elektronicznie poprzez udostępnienie linku do pobrania na adres e-mail podany przez Klienta lub poprzez bezpośredni dostęp do strony ze złożonym zamówieniem.

2. Link do pobrania produktu lub dostęp do strony z produktem zostanie udostępniony Klientowi niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

§4 Wykonanie Usług

1. Usługi oferowane przez sklep INTUITI.BIZ są wykonywane zdalnie za pośrednictwem narzędzi takich jak TeamViewer lub AnyDesk.

2. Klient zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do swojego systemu w celu wykonania usługi.

3. Szczegóły wykonania usługi, w tym terminy i zakres prac, będą ustalane indywidualnie z Klientem.

§5 Odpowiedzialność

1. Sklep INTUITI.BIZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego korzystania z produktów cyfrowych lub narzędzi zdalnego dostępu.

2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie swoich danych przed udostępnieniem dostępu do systemu.

§6 Postanowienia Końcowe

1. Sklep INTUITI.BIZ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

2. Wszelkie zmiany zostaną skomunikowane Klientom w odpowiedni sposób.